Đang cập nhật...

  Nhân vật Môn phái Level
1 0oVirusLoVe0 Thiên Long 119
2 ViVi Võ Đang 119
3 NamPhong Võ Đang 119
4 MinhKiên Thiên Long 119
5 Th¥nLong Thiên Long 119
6 Shuu Nga My 119
7 KuNh0xC0n Thiên Long 119
8 ZzTâyеc Tinh Túc 119
9 Ph¡c Minh Giáo 119
10 lHÕoThiênl Thiên Sơn 119